Շատ կարևոր է առավոտը սկսել այս աղոթքով

Գոհություն Քեզ՝ Տեր, որ տեսանելի լույսովդ ուրախացնում ես Քո բոլոր արարածներին և պատվիրաններիդ իմանալի լույսով լուսավորում ես Քեզ հավատացողներին:Առավոտվա այս պահին և ամեն ժամ Քո պատվիրանները պահելու մեջ զորացրու և մեզ, Տեր, որպեսզի

լուսավորված մտքով միշտ Քեզ հաճելին կատարենք, ինչպես նաև Քո բոլոր սրբերի հետ հասնենք հավիտենական կյանքի բարիքներին՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարդասիրության շնորհիվ, Որինն է փառքն, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։Ամեն:

Thank You, Lord, for making Your creatures happy with your visible light and enlightening those who believe in You with the light of Your commandments. Together with the saints, let us achieve the benefits of eternal life through the humanity of our Lord Jesus Christ, Whose glory, power, and honor are now, always, forever and ever.

Thank You, Lord, for making Your creatures happy with your visible light and enlightening those who believe in You with the light of Your commandments. Together with the saints, let us achieve the benefits of eternal life through the humanity of our Lord Jesus Christ, Whose glory, power, and honor are now, always, forever and ever.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *