Հզոր աղոթք ուղղված Աստծուն. ԱՍՏՎԱԾ ՍԻՐՈՒՄ Է ՄԵԶ

Երբ մենք ինչ որ վատ բան ենք մտածում, անում կամ ասում, դա մեղք է և մեր մեղքերը մեզ հեռացնում են Աստծուց: Եվ մեր մեղքերի համար Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը մահացավ խաչի վրա:

Հիսուսը ծնվեց երկրի վրա որպես մարդ, ապրեց անմեղ կյանքով, սակայն մահացավ խաչի վրա մեր գործած մեղքերի համար:

Նա ինքն իր վրա վերցրեց պատիժը և դրանով իսկ մեզ փրկեց հավերժ
կործանումից:

Հիսուսն է դեպի Աստված տանող միակ ճանապարհը, նրա միջոցով են մարդիկ հասնում Աստծուն: Այս աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք խնդրել Հիսուս Քրիստոսին ներել մեր մեղքերը.

When we think, do, or say something bad, it is a sin, and our sins turn us away from God. And for our sins, the Son of God, Jesus Christ, died on the cross.

 
Jesus was born on earth as a human being, lived an innocent life, but died on the cross for our sins.

He took the punishment and saved us forever
from destruction.

 
Jesus is the only way to God, through him people reach God. Through this prayer, we can ask Jesus Christ to forgive our sins.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *