ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. վերջապես. Նշված 12 ոլորտների աշխատողները ևս կկարողանան աջակցություն ստանալ․ որոշումը մայիսի 6-ից ուժի մեջ է մտել

Նախարար Զարուհի Բաթոյանի խոսքով՝ ընդլայնվել են ոչ միայն ոլորտները, այլև ներգրավվել են քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողներին։

Ընդլայնված ոլորտներն են՝

10) հագուստի արտադրություն.
11) կոշիկի և այլ կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն.
12) կահույքի արտադրություն.
13) թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից և քարերից զարդերի պատրաստում.
14) ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում.
15) օդային տրանսպորտի գործունեություն.
16) կինոթատրոնների գործունեություն.


17) լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն.
18) ավտոմեքենաների և այլ առարկաների վարձույթ.
19) կրթական գործունեություն մշակույթի, երաժշտության, սպորտի, պարի բնագավառում.
20) ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն.


21) լվացում, մաքրում և չոր մաքրում ծառայությունների մատուցում,
22) պոլիգրաֆիական գործունեություն (տպագրության ծառայություն)։

Ինչպես նաև 40-99 % տեսակարար կշռով տուժած ոլորտները։

On May 6, the decision to expand the circle of beneficiaries of the 8th anti-crisis event will come into force. Thus, the circle of beneficiaries of the 8th event expanded by 36,000.

According to Minister Zaruhi Batoyan, not only the spheres have been expanded, but also those involved in the civil law contract have been involved.

The expanded areas are:

 
10) clothing production;


11) production of shoes and other leather products;
12) furniture production;
13) making jewelry made of precious and non-precious metals and stones;
14) car maintenance and repair.
15) air transport activities;
16) Cinema activities;
17) Activities in the field of photography;
18) Car rental and other items;


19) educational activities in the field of culture, music, sports, dance;
20) Activities in the field of organizing creative, artistic and ceremonial performances;
21) washing, cleaning և dry cleaning services,
22) polygraphic activity (printing service).

As well as the spheres affected by 40-99% s

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *